Langager - din private pasningsordning

Hvad betyder privat pasningsordning ?

PRIVAT PASNINGSORDNING er et tilbud under "Fritvalgsordningen".
Vi er som private " børnepassere" underlagt de samme regler mht godkendelse som de kommunale dagplejere.
Der vil også være tilsyn fra kommunen 1- 2 gange årligt., både anmeldt og uanmeldt.
 
Men derudover foregår al kontakt direkte til os ;)
 
I har som forældre mulighed for at søge tilskud ved kommunen hvis i vælger en privat pasningsordning. I skal som min. betale 25 % af pladsens pris ( se mere under priser/pladser).
Der kan søges om søskenderabat ved kommunen.
Vi hjælper meget gerne med ansøgning, som vi udfylder her på stedet. Vi sørger for at sende til kommunen :)
 
Vælger i privat pasningsordning skal i selv sørge for barnets pasning når vi holder ferie / fridage. Ferieplan er planlagt et år frem og i har allerede næste års ferieplan senest 31/12 ;)
 
Ved  sygdom vil der være vikar her på stedet, så jeres barn kommer ikke ud i gæstepleje. Alle vikarer kommer på stedet så de er velkendte for børnene :)